Generaldirektören varnar för felfokus i energidebatten

I en intervju med Alltinget varnar Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten, för att energidebatten tenderar att snöa in på detaljer i stället för att titta framåt. Han menar att det finns en risk att vi fastnar i gårdagens lösningar.

– Vad vi riskerar är att få en politisk och medial debatt enbart runt enskildheter i energisystemet, till exempel enskilda kraftslag. Eller bara om elnäten. Inte om hela det sammankopplade energisystemet och dess utveckling, säger Robert Andrén till Altinget

Läs mer här.