Biodrivmedel borde inte beskattas som fossila

Reduktionsplikten innebär att fossila drivmedel ska han vara utblandad med en viss del biodrivmedel. Det höjs stegvis fram till 2030 då reduktionsplikten för bensin kommer att vara 28 procent och för diesel 66 procent. Men enligt en debattartikel i Expressen från Drivkraft Sverige finns det hinder på vägen som måste undanröjas. Biodrivmedlet beskattas i dag på samma sätt som de fossila bränslen de ersätter.

– Vi tycker att hållbara biodrivmedel som innebär klimatnytta också ska få fördel framför fossila och det är något som vi försöker påverka genom förändringar i Energiskattedirektivet ETD, skriver Drivkraft Sverige

Läs hela artikeln.