Debatt mellan C och MP: ”Skogsägare kan mest om sin skog”

I en debattartikel i SvD svarar Centern Miljöpartiets Pär Holmgren, som de menar vill detaljstyra skogsbruket. Kunskapen om hur man driver hållbart skogsbruk är störst hos de enskilda skogsägarna, menar debattörerna.

”Det ständiga arbetet med att stärka skogs­brukets hållbarhet ännu mer ska självklart fortsätta, men att kalla skogs­bruket för ohållbart, som Holmgren gör, är under all kritik. Center­partiet ser att en hållbart brukad skog som sköts och avverkas utefter det sätt som de 320 000 svenska skogsägarna gör är det mest gynnsamma för klimatet. Det är dessa 320 000 personer, där de flesta har ägt skog i generationer, som har den bästa kunskapen om sin skog och det är samma personer som bäst ser till att skogen hanteras ansvarsfullt”, skriver Emma Wiesner, C, Europaparlamentariker, och Peter Helander, C, riksdagsledamot och talesperson för skog och besöksnäring.

Läs mer här.