Regeringen vill se effektivare tillståndsprocesser

Nu ska tillståndsprocesserna bli effektivare. Regeringen ger Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Domstolsverket i uppdrag att se över förutsättningarna för att utveckla en myndighetsgemensam vägledning för miljötillståndsprövningen och miljöbedömningsprocessen.

– Det ska vara lätt att göra rätt. Effektiva prövningsprocesser bygger på att alla aktörer vet vad som förväntas av dem. Därför vill regeringen att det tas fram en myndighetsgemensam vägledning som bygger på ökad tydlighet och fortsatt höga miljökrav, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Läs hela artikeln.