Save the date 28 januari: Tillståndsprocesserna och basindustrins gröna omställning – hur löser vi upp knutarna?

Välkommen till webbinarium den 28 januari om tillståndsfrågornas vikt för basindustrin i allmänhet och gruvnäringen i synnerhet. Den gröna ny-industrialiseringen i Norrland kommer skapa hundra tusen jobb och innebära över tusen miljarder kronor i investeringar – om verksamheterna kan få tillstånd. Vilken roll spelar tillståndsprocesserna i den gröna omställningen? Riskerar fallet Kaunis Iron att leda till ett prejudikat för svensk basindustri? Är tillsynsmyndigheternas tillämpning av miljöbalken i enlighet med lagstiftarnas syfte?

Den 28 januari 10:00-11:30 bjuder Norrbottens Handelskammare och Kaunis Iron in till samtal och rapportsläpp om de brännande frågorna om tillståndsprocesserna för Sveriges basindustri.

När: 28 januari 2022
Tid: kl 10.00-11.30
Plats: Digital sändning

Webbinariet livesänds från Luleå. Evenemanget är kostnadsfritt men anmälan krävs för deltagande. Vi kommer skicka möteslänken till dem som anmält sig dagen innan webinariet.

Preliminärt program:

  • Tillståndsprocessernas betydelse för regionen och gruvnäringen
  • Introduktion: Kaunis Iron och pågående prövning
  • Rapport: Är myndigheternas linje i Kaunis förenligt med regleringsbrev och miljöbalkens anda?
  • Paneldiskussion: ska Sverige ha kvar en livskraftig gruvnäring och basindustri? Vad behöver göras i så fall?