”Industriell revolution kräver rimligt pris på el”

Om regeringen menar allvar med den gröna industriella revolutionen måste den omedelbart agera för långsiktig tillgång på el till rimliga priser. Det skriver Peter Kihlgren, vd Kemira Kemi AB, ordförande SKGS (skogen, kemin, gruvorna och stålet), och Johan Bruce, energidirektör SKGS, på SvD Debatt.

En av den nytillträdda regeringens absolut viktigaste uppgifter är att ta sig an och stärka landets elförsörjning. Om knappt 25 år ska Sverige ha nettonoll­utsläpp av växthus­gaser. Detta klimatmål förutsätter en fördubblad elanvändning – och en fördubblad svensk elproduktion. Att förlita sig på ökad import är ohållbart. Kraftfulla åtgärder för att öka elproduktionen och stam­nätets överförings­kapacitet är helt nödvändiga”, skriver de vidare.

Läs mer här.