LRF: Regelkrånglet är ett hinder för hållbar matproduktion

”Alla behöver äta. Och Sverige blir vad vi äter. Maten vi väljer påverkar vår omvärld, antingen det är den biologiska mångfalden i landskapet runt omkring oss eller klimatet på global nivå. Men det måste gå att producera mat i Sverige. Myndigheterna behöver främja och underlätta för lantbrukare som vill och kan producera mer hållbar mat i Sverige. Väljer vi mat som är producerad i Sverige blir vi inte bara mätta och glada, utan bidrar också till jobb i hela landet, till att bygder utvecklas och till minskad klimatpåverkan”, skriver LRF i ett debattinlägg på Alltinget.

Svenska lantbrukare styrs av regelverk från 25 myndigheter som direkt eller indirekt påverkar deras vardag. Jordbruk är fåmansföretag och den administrativa bördan blir ofta tuff att hantera, menar LRF.

Läs mer här.