Här är företagens krav till Magdalena Andersson

Redan i sitt installationstal som ny S-ledare lovade Magdalena Andersson att Sverige ska se över tillståndsprocesserna och öppna nya gruvor.

”Det faktum att S så tydligt på kongressen uttalade att man vill möjliggöra för att vidareutveckla gruvnäringen i Sverige skapar naturligtvis en förväntan om att vi ska se handling”, säger branschorganisationen Svemins vd, Maria Sunér till Dagens Industri.

Energifrågan har varit en av vinterns stora frågor. De rekordhöga elpriserna har skapat stor oro i näringslivet. Nu finns det dock hopp om att lösa frågan om slutförvar.

Förutom gruvorna och slutförvaret handlar kraven till Magdalena Andersson bland annat om skogsbruket och turerna kring Cementa, där man från näringslivshåll efterlyser en mer långsiktig lösning.

Läs mer här.