Notan för miljötillstånden får svenska företag att fly

I en nysläppt rapport har Svenskt Näringsliv räknat på vad notan landar på för svenska företags segdragna miljötillstånd.

Summan rapporten kommer fram till är 50 miljarder.

– Sverige sticker ut, tolv procent av företagen uppger att de flyttar sina investeringar utomlands, så av något skäl är det lättare med tillstånd i andra länder, säger Nicklas Skår, projektledare för Svenskt Näringslivs miljötillståndsprojekt.

”Processerna för miljötillstånd påverkar företagen, och i sin tur det svenska samhället, i hög grad. Vart tredje tillståndspliktigt företag svarar i en enkät att dagens miljöregelverk haft negativa konsekvenser för verksamheten. Vartannat påverkat företag rapporterar att miljöregelverket har lett till att investeringar antingen inte blev av eller förlades utomlands. De företag som påverkats negativt av dagens regelverk uppger en kostnad motsvarande tio procent av sin omsättning till följd av förseningar eller kostnadsökningar,” skriver Svenskt Näringsliv.

Läs artikeln om rapporten här.