Fler motioner om tillståndsprocesser visar på ökat politiskt intresse

Balanskommissionen har gjort en stor genomgång av motioner som berör tillståndsprocesser från 2016 och framåt. Överlag går det att konstatera att intresset för frågan ökat dramatiskt då klimatomställningen och elektrifieringen av Sverige har skapat ett behov av att se över krångliga och oförutsägbara processer.

Uppmärksammade fall med nekade tillstånd, exempelvis Cementa och LKAB:s utbyggnad av gruvan i Kiruna, har även aktualiserat frågan i allmänhetens ögon.

Motioner

Det speglas även i politiken. 2016/17 var antalet lades 13 motioner fram inom tillståndsprocesser. Sedan dess har antalet stadigt ökat till 80 motioner i år. Centerpartiet är flitigast med 19 lagda motioner. Moderaterna har lagt 14, att jämföra med enbart två vardera från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Motioner Partier

Tillståndsprocesser som berör elnät och vindkraft utgör en stor andel av årets motioner. På elnätssidan pekar de flesta motioner i rätt riktning – vilket speglar den pågående debatten om Sveriges kapacitetsutmaning. För vindkraften syns däremot en motsatt trend, fler motioner förespråkar svårare regler för utbyggnad av vindkraft, en oroväckande utveckling när behovet av grön energi ökar dramatiskt.

Motioner tema

I övrigt dominerar dominerar teman som effektivisering, tydligare myndighetsroller och intressebalans bland motionerna. Sverige står inför en rad stora samhällsutmaningar som kräver stora investeringar från stat och näringsliv. Tillstånd för gröna investeringar och byggnadsprojekt måste balanseras bättre än i dagens miljölagstiftning.

Balanskommissionens arbete fortsätter!