Jens Runnberg: Elprischocken i Europa är en bister påminnelse om vad Sverige måste göra

Dramatiken i prisuppgångarna för elkraft i Europa, och skillnaderna mellan nord och syd i Sverige, är påminnelser om vad klimatomställningen kräver. Fossilkraft måste bort ur energimixen och prismekanismen försvaras. Produktionen av ny, ren el måste öka kraftigt.

Läs mer här.