”Regeringen hindrar svenska företags klimatomställning” – Jan-Olof Jacke

Om svensk klimatpolitik ska vara den katalysator för omställning som regeringen talar om, krävs en omläggning av politiken. Sex områden är prioriterade, skriver Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv.

Här är områdena Jacke lyfter fram som nycklar:

  • Ett pris på koldioxid
  • Fossilfri elektrifiering
  • Försörjningstrygghet
  • Fungerande elnät
  • Moderna tillståndsprocesser
  • Stärk konkurrenskraften

Läs mer här.