Gruvnäringen ger förslag på 27 reformer

Med anledning av de senaste tidens bakslag för Cementa, LKAB och Kaunis tar nu gruvbranschen ett gemensamt grepp om problematiken med tillståndsprocesser. Svemin presenterar ett reformpaket med 27 åtgärder.

– Vi har gnällt länge över problemen, men med det här reformpaketet vill vi hjälpa politiken att låsa upp dagens ineffektiva och utvecklingshämmande tillståndssystem, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Elektrifieringen kommer att kräva stora mängder mineral och metaller. Om samhället ska klara netto-noll kommer behovet av råmaterial att öka 6 gånger dagens behov – och många gånger mer för vissa energikritiska metaller, enligt Svemin.

Den svenska gruvnäringen har ambitiösa målsättningar för att minska sitt fossil- och miljöavtryck.

– Men trots möjligheterna ser vi hur utvecklingen går åt fel håll. Sverige faller på listorna över attraktivitet som gruvnation. Görs inget åt detta politiskt är risken stor att en hel sektor gradvis avvecklas istället för att utvecklas, säger Maria Sunér.

Här kan du läsa mer.