LRF föreslår en ny modell för skydd av skog

Åtta av 10 skogsägare är positiva till att utveckla och bevara naturvärden i sin skogen, med ett system byggt på frivillighet. Med dagens politik riskerar skogsägaren att bli av med den skog som har höga naturvärden. LRF föreslår en ny skyddsmodell för att öka den biologiska mångfalden och samtidigt stärka äganderätten.

Här är några av slutsatserna från rapporten:

  • 8 av 10 skogsägare är positiva till att på eget initiativ utveckla och bevara naturvärden i skogen ifall en ny skyddsmodell baserad på frivillighet skulle gälla.
  • 8 av 10 skogsägare påverkas negativt i sin vilja att utveckla och bevara naturvärden under nuvarande naturvårdspolitik där skogsägaren utan medgivande kan förlora kontrollen över sin mark.
  • Sverige kan ta inspiration av den norska och finska modellen för frivilligt skydd som har gett goda resultat. 

Läs mer här.