Det nya Sverige: Lång väntan på ett nej

I en ledare i Folkbladet kritiseras SVT för sin skildring av skogsindustrin i programmet Vetenskapens Värld. 

“Självklart ska skogen – likt allt annat – granskas och vid behov kritiseras. Kritiken som förs fram i “Slaget om skogen” har emellertid en osaklig slagsida”, skriver Widar Andersson, som även lyfter fram Balanskommissionen som en sund motvikt. 

Läs mer här.