Miljöexperten: ”En farlig utveckling”

Svenskt Näringslivs miljöexpert Nicklas Skår ser problemen med Miljöbalkens utformning som ”en farlig utveckling”. Tidningen Näringsliv har undersökt tillståndsprocesserna.

En slutsats är att projekt ofta stoppas av myndigheternas godtyckliga tillämpning av lagstiftningen. Företagen gäckas också av långsamma remissvar, otydligheter i miljökraven och ett ifrågasättande av tung expertis i företagens miljötillståndsansökningar.

– Om myndigheterna får i uppdrag från politikerna att upprätthålla ett bevarande miljöskydd utifrån ett lokalt perspektiv då kommer de naturligtvis att efterleva det. Så rent formellt tillämpas lagstiftningen korrekt, åtminstone om man utgår från hur den är utformad, säger Nicklas Skår till Tidningen Näringsliv.

Problemet, menar Skår, ligger i hur Miljöbalken faktiskt är utformad.

– Vi har en lagstiftning idag som utgår från en hög politisk ambition att allting ska bevaras som det var förut. Det vill säga ett fullständigt bevarande av naturen i form av bland annat rent vatten och en giftfri miljö utifrån ett lokalt perspektiv. Det har skapat en farlig utveckling för det framåtsyftande miljöarbete som företagen bedriver men också den svenska ekonomin och välfärden, säger Nicklas Skår.

Läs mer här.