Elnätsutbyggnad ska snabbas på

Likt tillståndsprocesserna har elnätsutbyggnaden varit en het politisk potatis den senaste tiden. Nätkapacitetsbristen har fått elpriserna att skjuta i höjden i delar av landet.

I takt med elektrifiering och klimatomställningen kommer Sverige dessutom att behöva mycket mer el.

För det krävs infrastruktur. Nu har Regeringen gett Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag att utveckla och testa nya arbetssätt för en koordinerad process för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet.

Läs mer här.