Balanskommissionen gläds åt regeringens nya direktiv

Näringslivet har efterlyst en genomlysning av krångliga tillståndsprocesser för att möjliggöra en grön omställning.

Nu har regeringen gett länsstyrelserna i uppdrag att utveckla metoder och samverkansformer för att främja en effektiv samrådsprocess och därigenom påskynda näringslivets klimatomställning.
I ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Norrbotten säger landshövding Lotta Finstorp såhär.
— En moderniserad tillståndsprocess är en viktig pusselbit i den gröna omställning som har påbörjats i Norrbotten. Både vi och berörda branscher har efterlyst en utveckling av dagens regelverk för att kunna effektivisera tillståndsprocesserna. Länet står inför stora satsningar med omfattande miljöprövningar och vi välkomnar nu därför regeringens uppdrag.

Läs mer här.