C: Rensa upp i regelträsket för klimatets skull

Halvera tillståndsprocesserna. Det är budskapet i Rickard Nordins,
riksdagsledamot (C), debattartikel i Alltinget.

Nordin menar på att kaoset kring Cementas avslagna ansökan pekar på ett strukturellt problem som Sverige måste lösa för att inte tappa fart i klimatomställningen. ”När nya elledningar ska dras eller ny järnväg ska anläggas kommer det att påverka landskapet. Ska byggandet i trä öka, kan inte skogen stå obrukad. Ska förnybar el produceras kommer horisontlinjen att förändras. Klimatförändringarna väntar inte på en regering som ängsligt duckar för svåra frågor”, skriver han.

Läs mer här.