Stor fara med kommissionens förslag

Sverige måste verka kraftfullt och samfällt för att svensk industri ska ges förutsättningar att fortsätta klimatomställningen med bibehållen konkurrenskraft, skriver Balanskommissionen i en replik i Dagens Industri. Företagen i Balanskommissionen är i grunden positiva till en taxonomi för hållbara investeringar, men det är just EU-kommissionens arbetsprocess som lett till att viktiga hållbarhetsinvesteringar i Sverige nu hotas. Det är både odemokratiskt och djupt oroande.

Läs hela repliken här.