”Svenskt jordbruk – avgörande för klimatomställningen och en grön tillväxt”

Svenskt jordbruk är avgörande för klimatomställningen och en grön tillväxt. Men lantbrukarna tyngs ofta av tung administration som försvårar deras jobb. Sveriges miljökrav gör att produkterna från svenska lantbruk blir dyrare, men vem ska ta kostnaden?