Centern också kritisk till taxonomin

Även Centern stämmer in i kritiken mot taxonomin. Enligt partiet har processen där taxonomin tagits fram präglats av ett demokratiskt underskott.

”Många är forskarna som pekat på att mycket av det som vi anser är hållbart, som det svenska skogsbruket, etanolprodukten i Norrköping, biogasbussar i kollektivtrafiken, inte anses vara hållbart i taxonomin. Det innebär att dessa sektorer kan förvänta sig ett kraftigt minskat inflöde av kapital. Vilket i förlängningen kommer begränsa skogens möjlighet att hjälpa till att fasa ut det fossila i bland annat husbyggen. Det finns även branscher som slumpmässigt har valts bort, så som pappers- och massaproduktion, och den svenska vattenkraften åläggs en stor administrativ börda”, skriver debattörerna i GP.

Läs mer här.