Jätteinvestering i gröna proteiner av lantmännen

Investeringen om 800 miljoner kronor i bioraffinaderiet i Norrköping ska stärka Lantmännens position inom livsmedelsingredienser baserade på spannmål.

Investeringen kommer att bidra till Lantmännens fortsatta tillväxt på området och kompletterar den befintliga produktionen av hållbara spannmålsbaserade biodrivmedel, koldioxid och foder. Den nya produktionslinjen beräknas vara i full drift 2023.

– Vi ser en växande efterfrågan på vegetabiliska proteiner från såväl våra befintliga kunder som marknaden i stort. I och med denna investering bygger vi vår tredje fabrik i Sverige där vi förädlar spannmål till livsmedelsingredienser och befäster vår ledande position i Norden., säger Martin Engström, Affärschef på Lantmännen Agroetanol.

Läs mer här.