Dramatisk ökning av mineralutvinning krävs för att möta Paris-avtalet

För att möta behoven från den växande elbilsproduktionen måste utvinningen av nyckelmineraler öka 30-faldigt. Det menar en rapport från International Energy Agency, IEA.

IEA är en oberoende organisation baserad i Paris. Enligt rapporten måste utvinningen av nickel, lithium och andra mineraler utökas dramatiskt de kommande 20 åren för att möta Paris-avtalets krav på att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader.

Det är framför allt batterier till elbilar som kommer kräva stora mängder mineraler, men även teknik för förnybar energi, som sol- och vindkraft, kommer kräva ansenliga mängder. Läs mer här.