Första rapporten om miljöprövningar klar

Miljöprövningsprocesser är ofta långa och kostsamma.

Nu är den första rapporten om tillämpningen av miljöprövningar klar. Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen förberett så att myndigheten kan ansvara för en samlad statistik om miljötillståndsprövningen. Statistiken är en sammanställning av uppgifter från Domstolsverket och länsstyrelserna för verksamhetsåret 2020. Där går att utläsa hur lång prövningstiden varit från ansökan till beslut, samt vilka faktorer som påverkat prövningstiden.

− Det är ett viktigt steg att vi nu har kommit igång med att samla och analysera statistik från prövningsmyndigheterna, som dock inte har kunnat lämna allt underlag som efterfrågas denna första gång. Vi har ändå kunnat göra värdefulla analyser och dra vissa slutsatser, säger Kerstin Cederlöf, ställföreträdande generaldirektör.

− Det är avgörande med en effektiv miljöprövningsprocess för att lyckas med den gröna omställningen. Genom en samlad bild av handläggningstiderna får vi ett underlag som kan hjälpa oss att effektivisera processen. Målet är att handläggningstiderna ska kunna kortas utan att göra avkall på att förebygga och begränsa negativa miljöeffekter.