Klimatanalys kan bli betungande för skogsägare

Skogsägare med ett innehav på 13 hektar eller mer måste från och med nästa år klimatanalysera sitt skogsbruk för att klassas som hållbara enligt EU:s nya taxonomi.

Enligt EU:s nya taxonomi klassas svenskt skogsbruk som grönt om det uppfyller vissa kriterier. Men det kommer krävas administration som kan bli betungande för mindre skogsägare att uppfylla dessa kriterier.

”Det finns fortfarande oklarheter när det gäller tillämpningen. Vi kommer att fortsätta följa processen noga”, säger Björn Lyngfelt, kommunikationschef på SCA, som dock välkomnar förändringarna från utkastet till det slutliga förslaget.

”Som det är skrivet räknas dagens konventionella skogsindustri inte som hållbar. Det blir ett hårt slag mot svenskt skogsbruk som inte kan ta del av de gröna pengarna”, säger Emma Wiesner, EU-parlamentariker för Centerpartiet.