Lantmännen svarar på SvD:s ledare om taxonomin

I en ledare på SvD kritiserar Mattias Svensson EU:s taxonomiförordning. Svensson skriver bland annat att vi med taxonomin får en ”central europeisk kohandel om vad som egentligen är hållbart. Snarare än att bidra till klarhet sopas komplexa avvägningar under mattan”. Lantmännens Alarik Sandrup svarar Mattias Svensson här:

Svensson har en stor poäng i sin grundläggande kritik mot att just ha bedömningskriterier som är binära. Man behöver inte vara särdeles insatt för att begripa att det inte är ett vettigt förhållningssätt och kan man t ex RED det minsta, så vet man att det inte är portalparagraferna i början av direktivet som är det viktiga, utan de detaljerade definitionerna, tabellerna mm i bilagorna som är avgörande, dvs faktorer på en ibland extrem detaljnivå. 

Det faktum att bank- och finansbranschen haft ett på tok för stort inflytande i en alltför tidig fas, den som mer handlar om miljö/naturvetenskap, är också ett systemfel som från början ledde hela processen på fel spår. De har givetvis sina egenintressen i detta och det är inte säkert att de är i linje med vad som är bra för miljön/klimatet, vilket Svensson fångar bra nedan. 

Finanssektorn har rentav drivit på för EU-gemensamma hållbarhetskriterier. Det kan låta storsint, men handlar framförallt om att ha ryggen fri. Egna bedömningar av vad som är grönt och hållbart måste man dels ta fram och dels stå för själv, vilket gör att man också kan få kritik från medier och granskare.