Regeringen vill korta tillståndsprocessen för elnät

I veckan beslutade regeringen om lagrådsremissen Moderna tillståndsprocesser för elnät. Den innehåller ett antal förslag som ska förenkla och förkorta tillståndsprocessen för elnätsutbyggnad. 

I lagrådsremissen finns förslag som göra det enklare för nätföretag att vidta åtgärder utan att behöva ansöka om nätkoncession. Möjligheten att bygga och använda fler ledningar med stöd av en nätkoncession för område ska utökas. Vidare ska det bli lättare att inleda en ledningsförrättning och Energimarknadsinspektionen föreslås få besluta om tillträde till mark för undersökningsarbeten. Regeringen föreslår också att det införs ett slutdatum för när koncessionsbeslut ska kunna överklagas. 

Förslagen från regeringen välkomnas av branschen men fler åtgärder behövs för att tillståndsprocesserna blir så effektiva som möjligt, menar Energiföretagen Sverige.  

Propositionen är redan försenad men regeringen hoppas ändå på riksdagsbehandling innan sommaruppehållet och att det nya reglerna ska träda i kraft den 1 augusti 2021.