”Elanvändningen kan fördubblas – gigantisk utmaning”

För att Sverige ska klara klimatomställningen är vattenkraften essentiell. När industri och transport ska elektrifieras kan elanvändningen komma att fördubblas. Men krångliga tillståndsprocesser sätter käppar i hjulen.

Exempelvis har Fortum kämpat i 15 år för att kunna renovera det samhällskritiska vattenkraftverket Untran. Se intervjun med Fortums Anton Steen.