Stor outnyttjad rikedom i Sveriges berggrund

Över hela världen pågår det en jakt på kobolt, litium och andra metaller som behövs för att tillverka batterier. Sverige har en gigantisk outnyttjad resurs av kobolt, och behovet kommer bara att öka. Men det är svårt att etablera nya gruvor. 

– Det finns flera dussin olika metaller i Sverige och i fallet med en del av dem, har vi bland de bästa förekomsterna i Västeuropa, bland dem kritiska metaller och mineral för elfordonsmotorer som grafit och mangansällsynta jordartsmetaller. Vi har också kända mineraliseringar av kobolt i Sverige, men ingen som bryts för närvarande, säger Erik Jonsson, statsgeolog och professor på SGU till SvD. 

Artikeln i SvD uppmärksammar att Sverige är i framkant när det gäller hållbar gruvdrift. Samtidigt exporterar vi miljöproblem genom att importera råvarorna från länder som Kongo och Kina. 

– Det här är en global fråga. Gruvorna måste finnas där det finns malm, men det bör också vara bra villkor. Det ska inte påverka miljön mer än nödvändigt och det ska vara bra villkor för människor att jobba där, säger Christina Wanhainen, professor i malmgeologi vid Luleå Tekniska universitet till SvD. 

Läs hela artikeln från SVD här.