Svante Axelsson: ”Taxonomin riskerar att bromsa omställningen”

EU:s taxonomiförslag hotar att bromsa upp industrins omställning från fossilt till förnybart. Regeringen måste agera kraftfullt för att förändra EU-kommissionens förslag, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, på DI Debatt. 

Samtidigt som EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara investeringar är efterlängtad riskerar den i sin nuvarande utformning att stjälpa mer än den hjälper, menar Axelsson. 

Sverige och Frankrike har varit drivande i att arbeta fram taxonomin, som ska definiera vad som är hållbara investeringar för finanssektorn. Det är i grunden mycket positivt, men taxonomin kan ställa till med problem för Sveriges omställningsarbete då biodrivmedel, som varit en framgångsfaktor, straffas i taxonomins nuvarande utformning, enligt Axelsson. 

Läs Svante Axelssons debattartikel här.