skogen

Forsande bäck i en grönskande skog taget ovanifrån