lantbruk

Traktor som plöjer en åker taget ovanifrån